Természetes számok halmaza

Mit nevezünk természetes számoknak? Hogyan jelöljük a természetes számok halmazát? Beletartozik-e a 0 (nulla) a természetes számok halmazába?

Természetes számok fogalma

A természetes számok a pozitív egész számokat jelentik, a nullát is beleértve.

A természetes számok jele:

Ezt nyomtatásban úgy is szokás jelölni, hogy megvastagított nagy N betűt írnak.
Írásban úgy jelöljük, hogy az „N” betű lefele menő vonalát egymással párhuzamosan kétszer húzzuk meg.

A természetes számok sora

A természetes számoknak van egy sorrendje, ami egyértelmű, minden számnak van egy úgynevezett rákövetkező eleme (ennek alapjait tanulja az 5-6 éves gyerek, amikor elkezd számolni).

Ez a gyakorlatban ezt jelenti: 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Ennek jelentősége van a matematikában, például:

 • ennek segítségével határozzuk meg egy sorozat enedik elemét, illetve
 • ennek révén határozható meg egy sorozat első n elemének összege.
 • erre épül rá a teljes indukció módszere. (az emelt színtű érettségi része)

A természetes számok viszonya más számhalmazokhoz

A természetes számok halmaza része

 • az egész számok halmazának
 • a racionális számok halmazának
 • a valós számok halmazának
 • a komplex számok halmazának (az emelt színtű érettségi része)

A természetes számok halmaza nem része

 • a negatív számok halmazának
  (mert egyik természetes szám sem negatív)
 • az irracionális számok halmazának
  (mert minden természetes szám felírható két egész szám hányadosaként)

Szólj hozzá!