Halmazok különbsége

Mit nevezünk halmazok különbségének? Hogyan határozzuk meg két halmaz különbségét? Részletes magyarázat példafeladattal!

Halmazok különbsége

Definíció: Két halmaz különbsége az a halmaz, melyben az első halmaz összes olyan eleme benne van, mely a másik halmaznak nem eleme.

A halmazok szimmetrikus különbségének jele: \ (kiolvasva mínusz)

Példa halmazok szimmetrikus különbségének jelölésre: A \ B

Kiolvasva: „a mínusz bé”

A halmazok különbségének jelölése arra figyelmeztet, hogy a művelet érdemben eltér a számok kivonásától!

Halmazok különbsége a gyakorlatban

A két halmaz különbségét úgy határozzuk meg, hogy az halmaz elemei közül kivesszük azokat, amelyek mind a két halmazban benne vannak.

Halmazelméletileg megfogalmazva (azonosságként felírva):

A \ B = A \(A ∩ B)

Két halmaz különbsége = az első halmaz a két halmaz metszete.

Fontos! Mindebből az is következik, hogy a halmazok különbségénél a halmazok nem cserélhetők fel!

Halmazelméletileg megfogalmazva (azonosságként felírva):

A \ B ≠ B \ A

Kiolvasva: A mínusz bé nem egyenlő bé mínusz a

Példa feladat két halmaz különbségéhez

Határozzuk meg A és B halmaz különbségét, ha az A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} és B={4; 6; 7; 9}.

Majd határozzuk meg B és A halmaz különbségét, és hasonlítsuk össze a két végeredményt!

A feladatmegoldás lépései:

  1. A két halmaz közös elemei (metszete), azaz A ∩ B = {4; 6}.
  2. Az A halmazból kivéve metszet elemeit A \ B = A \ (A ∩ B ) = {1; 2; 3; 5}
  3. A B halmazból kivéve metszet elemeit B \ A = A \ (A ∩ B ) = {7; 9}

Amint látjuk, a két eredményhalmaz nem azonos, nem is hasonlítanak egymásra.

Ennek oka, hogy ugyanazokat az elemeket két teljesen eltérő elemeket tartalmazó halmazokból vettük ki, s kaptuk meg a végeredményt.

Szólj hozzá!