Halmazok szimmetrikus különbsége

Mit nevezünk halmazok szimmetrikus különbségének? Hogyan határozzuk meg, s milyen elemek vannak benne? Részletes magyarázat példafeladattal!

Halmazok szimmetrikus különbsége

Definíció: Két (vagy több) halmaz szimmetrikus különbsége az a halmaz, mely minden olyan elemet tartalmaz, mely a két halmaz közül csak az egyikben volt benne,

A halmazok szimmetrikus különbségének jele: Δ

Példa halmazok szimmetrikus különbségének jelölésre: A Δ B

Kiolvasva: „a szimmetrikus különbség bé”

Halmazok szimmetrikus különbsége a gyakorlatban

A két halmaz szimmetrikus különbségét úgy határozzuk meg, hogy a két halmaz összes eleme közül kivesszük azokat, amelyek mind a kettőben benne vannak.

Halmazelméletileg megfogalmazva (azonosságként felírva):

A Δ B = (A ∪ B)\(A ∩ B)

Két halmaz szimmetrikus különbsége = a két halmaz uniója a két halmaz metszete.

Példa feladat két halmaz szimmetrikus különbségéhez

Határozzuk meg A és B halmaz szimmetrikus különbségét, ha az A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} és B={4; 6; 7; 9}

A feladatmegoldás lépései:

  1. A két halmaz összes eleme (uniója), azaz A ∪ B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9}.
    Figyeljük meg, hogy a 8 egyik halmazban sem szerepel!
  2. A két halmaz közös elemei (metszete), azaz A ∩ B = {4; 6}.
  3. A két halmaz szimmetrikus különbségét úgy kapjuk meg, hogy a két halmaz elemei közül kivesszük azokat, amelyek közösek.
    A Δ B = (A ∪ B)\(A ∩ B) = {1; 2; 3; 5; 7; 9}

Szólj hozzá!