Pozitív egész számok

Mit nevezünk pozitív egész számoknak? Hogyan jelöljük a pozitív egész számok halmazát? Milyen kapcsolatban van a többi számhalmazzal?

A pozitív egész számok fogalma

A pozitív egész számok az összes természetes számot jelentik, kivéve a nullát.

Szabatosan (definíció szerűen) megfogalmazva: pozitív egész számok halmaza a természetes számok azon részhalmaza, mely az összes természetes számot tartalmazza, kivéve a nullát.

A pozitív egész számok jele:+ (kiolvasva en plusz)

Ezt nyomtatásban úgy is szokás jelölni, hogy megvastagított nagy N+ betűt írnak, s a felső indexbe kitesznek egy plusz jelet.
Írásban úgy jelöljük, hogy az „N” betű lefele menő vonalát egymással párhuzamosan kétszer húzzuk meg.

A plusz jel jelzi azt, hogy a természetes számok közül kivesszük a nullát, s így kapjuk meg a pozitív egészek halmazát.

A pozitív egész számok halmazának számossága

Általánosságban a halmazok számossága a halmaz elemeinek számát jelenti..

Mivel a pozitív egész számok halmaza része a természetes számok halmazának, csupán egyetlen elemben térnek el.

Éppen ezért a pozitív egész számok is végtelen sokan vannak.

S mivel meg lehet őket számolni, pontosan úgy, mint a természetes számokat, ezért

Pozitív egész szám is megszámlálhatóan végtelen van.

Kicsit nyakatekertnek hangozhat a megfogalmazás, de így szabatos.

Megjegyzés: Ez nem minden végtelen elemszámú számhalmazra igaz (például a valós számokra sem).

A pozitív egész számok viszonya más számhalmazokhoz

A pozitív egész számok halmaza része

 • a természetes számoknak (a definícióból következően)
 • az egész számok halmazának
 • a racionális számok halmazának
 • a valós számok halmazának
 • a komplex számok halmazának (az emelt színtű érettségi része)

A pozitív egész számok halmaza nem része

 • a negatív számok halmazának
  (mert egyik pozitív egész sem negatív)
 • az irracionális számok halmazának
  (mert minden pozitív egész felírható két egész szám hányadosaként)

Szólj hozzá!