Negatív egész számok

Mit nevezünk negatív egész számoknak? Hogyan jelöljük a negatív egész számok halmazát? Milyen kapcsolatban van a többi számhalmazzal?

A negatív egész számok fogalma

Definíció: A negatív egész számok halmazának elemeit úgy kapjuk meg, hogy a pozitív egész számok minden egyes elemének vesszük az ellentettjét.

A negatív egész számok jele: (kiolvasva: zé minnusz)

Ezt nyomtatásban úgy is szokás jelölni, hogy megvastagított nagy Z betűt írnak, s a felső indexbe kitesznek egy mínusz jelet.
Írásban úgy jelöljük, hogy az „Z” betű felfele menő vonalát egymással párhuzamosan kétszer húzzuk meg, s a felső indexbe kiteszünk egy mínusz jelet.

A mínusz jel jelzi azt, hogy a egész számok közül kiválogatjuk a negatívakat, s így kapjuk meg a negatív egészek halmazát.

Fontos: A negatív egész számok jelölése azt súgalja, hogy az egész számok részhalmazaként definiáljuk, de ez nem így van (lásd fent)!

De ettől még igaz, és a jelölés valójában erre utal, hogy a negatív egész számok az egész számoknak egy részhalmaza.

A negatív egész számok halmazának számossága

Általánosságban a halmazok számossága a halmaz elemeinek számát jelenti..

Mivel a negatív egész számok halmazát úgy kaptuk, hogy a pozitív egész számok halmazának minden elemének vettük az ellentettjét, azért a pozitív egész számok és a negatív egész számok számossága megegyezik.

Tehát:

A negatív egész számok számossága megszámlálhatóan végtelen.

Kicsit nyakatekertnek hangozhat a megfogalmazás, de így szabatos.

Megjegyzés: Ez nem minden végtelen elemszámú számhalmazra igaz (például a valós számokra sem).

A negatív egész számok viszonya más számhalmazokhoz

A negatív egész számok halmaza része

  • az egész számok halmazának
  • a racionális számok halmazának
  • a valós számok halmazának
  • a komplex számok halmazának (az emelt színtű érettségi része)

A negatív egész számok halmaza nem része

  • a természetes számoknak
    (mert egyik természetes szám sem negatív)
  • az irracionális számok halmazának
    (mert minden negatív egész felírható két egész szám hányadosaként)

Szólj hozzá!